Tukkukauppa uudistaa teknologioitaan

Asiakaskokemus ajurina

Vielä 70-luvulla tukkukaupan menestys saattoi perustua kauppaa käyvien ihmisten henkilökohtaisiin suhteisiin ja kielitaitoon tai yrityksen kykyyn sitoa rahaa mittaviin varastoihin. Tämän päivän tukkukaupan kilpailukyky perustuu hyvän asiakaskokemuksen luomiseen, palveluun ja nykyaikaisen teknologian hyödyntämiseen.

Jotta asiakaspalveluhenkilöstö voi tarjota hyvää palvelua, on taustaprosessien ja niitä tukevien teknologioiden toimittava saumattomasti asiakkaan hyväksi. Jos esimerkiksi varastonhallinta sakkaa, saattavat asiakastoimitukset myöhästyä ja tuotteita jää jälkitoimitukseen ja oikea-aikainen ostaminen ei ole mahdollista.

Toimitusvarmuus on kuningas 

Varastonhallinnan nykyaikaistaminen onkin korkealla monen tukkukauppiaan prioriteettilistalla. Jopa neljä viidestä suomalaisesta tukkutoimialan yrittäjästä pitää toimitusvarmuutta erittäin tärkeänä kilpailukyvyn osatekijänä. Myös tehokkuus on tiukasti kilpaillulla tukkukaupan alalla entistä kriittisempää. Päivittämällä ohjelmistot nykyaikaan ja integroimalla ne liiketoiminnan taustaprosesseihin, voidaan useat taloushallinnon rutiinityöt automatisoida. Samalla työntekijöiden aikaa vapautuu esimerkiksi myyntiin. 

Hyödynnä kaikki kanavat 

Moni tukkukauppa on herännyt tarpeeseen tarjota asiakkaalle erilaisia tapoja ja paikkoja ostamiseen. Oman verkkokaupan pystyttäminen on kehityslistan kärjessä. Nykyaikaiset asiakkuudenhallintajärjestelmät eli CRM sekä oma verkkokauppa mahdollistavat asiakkaan täsmällisen palvelemisen ja ostokäyttäytymisen ennustamisen.

Johda tiedolla 

Tietoon perustuvat  liiketoimintapäätökset ovat tulevaisuudessa yritysten kilpailukyvyn edellytys. Mutta mistä ajantasaisen ja relevantin tiedon saa, jos yrityksen käytössä olevat monituiset eri ohjelmistot eivät keskustele keskenään? Tai jos ohjelmistot ovat jo vanhahkoja eivätkä pysty tuottamaan tarvittavaa dataa?  

Kehitä ketterästi 

Kaikkien toimintaa ohjaavien ja tukevien ohjelmistojen kerralla uusiminen tai yhteen sovittaminen kuulostaa pitkältä ja kalliilta prosessilta – ja harmailta hiuksilta. Turhan stressin voi kuitenkin välttää keskittymällä olennaiseen ja kehittämällä eri osa-alueet kuntoon pala kerrallaan, ketterästi. Työkalu-uudistuksissa on parasta keskittyä ensimmäisenä niihin asioihin, jotka parantavat asiakaspalvelukokemusta ja vähentävät omien rutiinitöiden määrää.

 

Leivonta- ja juhlatarvikkeiden tukkukauppa Confettilla ostotilauksiin ja laskutukseen käytettävä aika väheni puoleen SprintIT:n toimittaman Odoo-järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Lämpöpumppualan tukkukauppa Kataikko päivitti toiminnanohjausjärjestelmänsä samalle tasolle maailman huippujen kanssa SprintIT:n avulla. 


SprintIT:llä on laaja kokemus tukkukaupan asiakkaiden ERP-toimituksista. Katso referenssimme!

Sprintit Oy, Johanna Kolehmainen
maaliskuuta 2019 — 2058 katselukertaa Digitalisaatio Tukkukauppa