Minimum Viable IT

Tavoitteemme on löytää asiakkaalle oikein määritelty tarve ja siihen sopiva ratkaisu. 
Tätä kutsumme "Minimum Viable IT" -ratkaisuksi. Pitkien projektien sijaan toimintatapamme korostaa ketteryyttä. Yksinkertaisesti määrittelemme sen niin, että asiakkaalla tulee olla jokin konkreettinen liiketoimintaa edistävä ratkaisu käytössä jo hyvin lyhyessä ajassa. 

Kokonaispalvelu yhdeltä toimittajalta

Osaamisemme kattaa käyttöönotto-, tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut ERP-järjestelmän koko elinkaaren ajaksi.
Varmistamme, että toiminnanohjausjärjestelmänne hankinta on osaavissa käsissä, sekä sen päivitys- ja kehitystoimenpiteet ajantasalla ja tukevat kasvavia liiketoimintatavoitteitasi. 

Asiantuntijapalvelumme

 • Liiketoimintaprosessien määrittely: nykytila ja tavoitetila 
 • Keskeisten liiketoimintojen kehityskohteet
 • Konsultointipalvelut
 • IT-arkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus
 • Integraatioratkaisut
 • Pilvipalvelut
 • Toimialakohtaiset ratkaisut
 • Verkkokaupparatkaisut
 • Koulutukset
 • Tuki- ja ylläpitotyö

Ketterä käyttöönotto

 • Toteutus tehdään ketterästi sprinteissä, eli järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vaiheittain
 • Vältämme koko järjestelmän käyttöönottoa kerralla, minimoimme riskit, ketterä käyttöönotto tuo nopeasti hyötyjä, fail fast -periaate
 • Odoo on avoimen lähdekoodinsa vuoksi toimittajariippumaton järjestelmä
   

Liiketoimintahyötyjen varmistaminen

 • Liiketoimintasovellukset otetaan käyttöön osissa tarpeen mukaisesti - nopea investoinnin takaisinmaksu
 • Nopea tuotekehitys, "Minimum Viable"-periaate
 • Edistyminen konkreettista, valmista syntyy vaiheittain
 • Nopea käyttöönotto - vain tarpeelliset sovellukset otetaan käyttöön, nopeasti hyötyjä
 • Jatkuva priorisointi - vain tarpeelliset toimenpiteet tehdään eri vaiheissa
   

Vahva tuki käyttöönotossa ja sen jälkeen

 • Käyttöönoton tuki paikan päällä tarpeen mukaan 
 • Suora yhteys tuotekehitykseen: nopea ongelmanratkaisu