Malmgårdin Panimo

Odoo-toiminnanohjaus - Ratkaisu pienpanimoille

Odoo image and text block

Malmgårdin Panimo

luottaa Odoo-toiminnanohjaukseen

Itä-uudellamaalla sijaitsee Malmgårdin pienpanimo kauniissa kartanomiljöössä. Malmgårdin Panimolla valmistetaan perinteisin käsityömenetelmin oluita ja siidereitä. 

Malmgårdin Panimo otti Odoo-toiminnanohjauksesta käyttöönsä CRM-toiminnot, asiakkaiden yhteystiedot, valmistuksen suunnittelun, projektin hallinnan, ostoprosessit ja laskujen käsittelyn. 

Erityisesti olemme hyötyneet projektinhallinnan moduulista ja tuotteiden master-datan keräämisestä, Malmgårdin panimon toimitusjohtaja Tuomas Markkula toteaa.

Odoo image and text block

Hyödyt Malmgårdin panimolle

  • laajennettu tuotetietojen rekisteri
  • tuotedatan eli master-datan kerääminen ja hyödyntäminen
  • projektinhallinnan moduuli osana tuotekehitystä 
  • millintarkan raportoinnin varmistaminen viranomaisille 

Kasvun mukana syntyi tarve hyödyntää tietoa järjestelmällisesti

Malmgårdin Panimon korkealaatuisten ja palkittujen oluiden suosion kasvu ovat tuoneet oluiden tuotannolle uusia haasteita. 

Näitä haasteita vastaamaan toteutettiin Odoo-toiminnanohjaus, jonka avulla panimon myynnin seuranta, asiakkaat, valmistuksen reseptit ja raaka-aineet on koottu yhteen ja samaan järjestelmään. 

Odoon käyttöönotto on helpottanut arjen rutiineja panimolla huomattavasti. 

Pienpanimo hyötyy tuotedatan keräämisestä ja projektinhallinnan moduulista

Malmgårdin Panimo hyötyy panimoa varten toteutetusta, laajennetusta tuotetietojen rekisteristä, jossa on huomioitu muun muassa oluiden kantavierre, alkoholipitoisuus, kierrätettävyys (PALPA), ja pakkaustyyppi (pullo/keg). Laajennetuissa tuotetiedoissa on mukana myös oluen valmistusta varten reseptit, joita ylläpidetään Odoossa. Odoosta seurataan keittojen edistymistä aina pullotukseen asti, Sprintitin konsultti Päivi Lotila kertoo.

Malmgårdilla on ollut hyötyä myös tuotedatan keräämistä. Projektinhallinta on parantunut entisestään. Yhdestä ja samasta paikasta saadaan kokonaistilanne näkyviin tuotannon osalta ja kaikki panimomestarit ja muut vastaavat henkilöt ovat selvillä missä vaiheessa kulloinkin ollaan menossa. 

Projektinhallinnan moduuli on myös erittäin tärkeä osa tuotekehitystä. Kun sesonkituote perustetaan, kaikki kirjataan samaan paikkaan raaka-aineineen ja valmiit listat saadaan tulostettua suoraan järjestelmästä. Sen avulla on helpompi suunnitella uusia tuotteita, esimerkiksi hyödyntämällä kausivalmistuksen tuotereseptiikkaa. Tuotekehityksen osalta on tärkeä seurata kehityskalenteria ja tuotteiden aikataulutusta.
 

Odoo soveltuu hyvin panimon toimintamalliin. 

Tuomas Markkula, toimitusjohtaja, Malmgårdin panimo

Malmgårdin panimon toimitusjohtajan Tuomas Markkulan mukaan Odoo soveltuu hyvin panimon toimintamalliin. Tuotedata on keskitetysti samassa paikassa ja sitä voidaan hyödyntää sekä tuotannossa että markkinoinnissa. Fyysisesti eri sijainneissa olevat ihmiset pääsevät ajantasaiseen tietoon helposti käsiksi. 

Ajantasaisesta tiedosta on hyötyä myös oluiden etikettien suunnittelussa.  Näiden suunnittelsta vastaava graafikko saa ajantasaiset tuotetiedot ja reseptit näkyviin ainesosittain ja pystyy taittamaan etiketit oluiden erävalmistusten raaka-aineiden yksityiskohtia myöten. Odoo-toiminnanohjaus ei ole pelkästään varasto, vaan selkeä “master-tiedon” kokoamispaikka.

Odoo-toiminnanohjaus ei ole pelkästään varasto, vaan selkeä “master-tiedon” kokoamispaikka.

Tuomas Markkula

Millintarkka raportointi osa Odoo-toiminnanohjauksen tehokkuutta

Oman haasteensa panimoliiketoiminnassa aiheuttavat "millintarkat" viranomaisraportit (Palpa, Valvira, Intrastat ja Tulli). Toimiluvalle on lainsäädännössä tiukat kriteerit valmistuksen litramäärälle sekä alkoholimäärälle, jotka on raportoitava säännöllisesti ja täsmällisesti. 

Pienpanimon tarpeet on otettu Odoo-toiminnanohjauksessa hyvin huomioon, erityisesti raportointimahdollisuus viranomaisvaatimusten osalta. Odoossa tämä toteutettiin panimoiden tarpeisiin muokatuilla raporteilla, jotka pystytään helposti luomaan myytyjen määrien perusteella sekä tulostamaan teksti- tai pdf-muodossa. 

Tuotetietojen alkoholiprosenttien perusteella Odoo laskee oluiden ja siiderien mukaan tullin veroraportille sekä toimitetut pullomäärät Palpan raportille. Raportit voidaan lähettää yhdellä napin painalluksella sähköpostitse Valviralle ja Tulliraportoinnille. Tästä lähtien yksi painallus välttää erillisten laskentataulukoiden muokkaamiselta, kun raportit tuotetaan suoraan järjestelmässä. 

Varastonhallinta-moduuli tuo Malmgårdin panimolle ryhtiä toimituksiin, jonka avulla ylimääräisiä tuotteita, ns. hukkaeriä, ei pääse syntymään ja tuotteet lähetetään asiakkaille tuoreita eräpäiviä seuraten. Mahdollisesti Odoon käyttöä laajennetaan tulevaisuudessa vielä laajemmassa mittakaavassa. 

Tuomas Markkula on tyytyväinen yhteistyöhön Sprintitin kanssa. “Asiakkaana on vahvistunut tunne, että asioita viedään systemaattisesti ja tehokkaasti eteenpäin.”
 

Asiakkaana on vahvistunut tunne, että asioita viedään Sprintitillä systemaattisesti ja tehokkaasti eteenpäin.

Tuomas Markkula
Odoo CMS - a big picture

Tuomas Markkula seuraa keittojen edistymistä  Malmgårdin panimolla.

Odoo image and text block


Malmgårdin panimo

Oluen matka alkaa Malmgkårdin tilan omilla pelloilla viljellyistä raaka-aineista jatkuen pullotuksen kautta edelleen ravintoloihin ja vähittäiskauppoihin. 

Erityyppisten maltaiden yhdisteleminen ja valmistuksessa käytetty resepti ratkaisevat tietyn oluen ominaiset maut. 

​Lisätietoa Malmgårdin kartanosta ja panimosta
 Lisätietoa Odoo-toiminnanohjauksesta pienpanimoille: