Odoo image and text block

SPRINTIT-TAPAHTUMAT 

Kyllä, haluan vastaanottaa kutsuja live-kohtaamisiin, joissa on musiikkia, juomaa ja ruokaa sekä hyviä vinkkejä siihen, miten muut käyttävät järjestelmiä toiminnan tehostamiseksi ja ajan säästämiseksi. Ja kyllä, olen  tutustunut alla olevaan tietosuojaselosteeseen ennen tapahtumakutsujen tilaamista.

GDPR

Tietosuojaseloste

“GDPR vaatimusten mukainen toiminta”  Päivitetty 28.4.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
Sprintit Oy (y-tunnus 2625244-1)
https://www.sprintit.fi
Atomitie 5, 00370 Helsinki


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Petri Heino, petri.heino@sprintit.fi, puh. 050 537 8602
 

3. REKISTERIT
Sprintit Oy:n Asiakas- ja toimittajarekisteri
Sprintit Oy:n Rekrytointijärjestelmä
Sprintit Oy:n Työntekijärekisteri
 

4. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sprintit Oy suojaa rekisterin tietoja parhaansa mukaan.
Mikäli Sprintit Oy epäilee tietomurtoa, niin Sprintit Oy ilmoittaa siitä viipymättä niille asiakkaille, joihin se on kohdistunut ja kertoo myöhemmin mihin toimenpiteisiin asian johdosta on ryhdytty. SprintIT Oy on tuottanut ohjeiston tietomurtojen varalta: ”Yrityksen_toimintasuunnitelma_tietoturvaloukkauksen_varalta.docx”
Sprintit Oy pyrkii pitämään tätä tietosuojaselostetta ajan tasalla.
 

5. TIETOJEN SÄILYTYS
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.
Rekrytointijärjestelmän tietoja säilytetään rekrytoinnin ajan.
Työntekijärekisteri säilytetään työsuhteen voimassaolon ajan.
 

6. REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakasrekisterin tarkoituksena on kerätä ja säilyttää Sprintit Oy:n asiakkaiden tietoja ainoastaan asiakkuuden hoitamista, palvelujen tilaamista ja tuottamista, tiedotusta sekä laskutusta ja kirjanpitoa varten. Sprintit Oy voi käyttää asiakasrekisterin tietoja markkinointiviestinnässä. Asiakas voi kieltäytyä viestien vastaanottamisesta.
Rekrytointijärjestelmän tarkoituksena on kerätä rekrytoinnissa oleellisesti tarvittavia tietoja työnhakijalta. Työnhakija voi kieltää tietojensa säilyttämisen rekrytointiprosessin päätyttyä.
Työntekijärekisterin tarkoituksena on ylläpitää työntekijän yhteys- ja palkkatietoja. Palkanlaskenta on ulkoistettu jossa yhteydessä on palkanlaskentaa varten tarvittavat Työntekijätiedot siirretty palkanlaskentaa toteuttavalle kotimaiselle yhtiölle. Työntekijätiedot tuhotaan työsuhteen päättymisen jälkeen.
Rekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


7. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Tiedot kertyvät Sprintit Oy:n omassa toiminnassa sekä asiakkaiden että työnhakijoiden ja
työntekijöiden antamalla omalla ilmoituksella heidän rekisteröityessään palveluiden käyttäjiksi.
Asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää markkinointitarkoituksiin myös muista käytettävissä
olevista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä
evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.


8. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakas- ja toimittajarekisteriin kerätään asiakkaan ja toimittajan sekä niiden
yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 nimi
 y-tunnus
 sähköpostiosoite
 puhelinnumero
 osoite
 laskutusosoitteet, laskutukset ja maksusuoritukset
Rekrytointijärjestelmään kerätään työnhakijoista seuraavat tiedot
 nimi
 sähköpostiosoite
 puhelinnumero
 hakijan itsensä lähettämät, työnhakuun liittyvät tiedot ja tiedostot


Työntekijärekisteriin kerätään työntekijöistä seuraavat tiedot
 nimi
 sotu
 verotustiedot palkanlaskentaa varten
 pankkiyhteys palkanmaksua varten
 kotiosoite
 puhelinnumero
 sähköpostiosoite


9. TIETOJEN SUOJAUS
Sprintit Oy:n järjestelmissä ja sivuilla tiedot liikkuvat suojattujen SSL-yhteyksien kautta.
Sähköinen asiakasrekisteri säilytetään luottamuksellisena Sprintit Oy:n
toiminnanohjausjärjestelmässä. Toiminnanohjausjärjestelmä on palvelutarjoajan
pilvipalvelussa EU-alueen sisällä ja palveluntarjoaja on sertifioitu ISO 27001 -
tietoturvastandardilla. Sprintit Oy ja pilvipalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä
parhaan kykynsä mukaan.


10. TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.


11. TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN SEKÄ KIELTO-OIKEUS
Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus
 tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää Sprintit Oy:tä korjaamaan
virheelliset tietonsa.
 vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
 kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttöä suoramainonnassa ja
markkinointiviestinnässä.
Mahdollinen tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö on lähetettävä kirjallisesti
Sprintit Oy:n yhteyshenkilölle.


12. EVÄSTEET
Sprintit Oy käyttää sivuillaan evästeitä eli ns. cookie-toimintoa. Lisäksi sivuilla käytetään
Google Analytics -palvelua, joka voi käyttää omia evästeitään sivuilla palvelun tuottamiseen.
Evästeet ovat tarpeellisia sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


13. IP-OSOITEET
Sprintit Oy:n sivuilla vierailevien käyttäjien ja Sprintit Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien
IP-osoitteet tallentuvat automaattisesti järjestelmien loki-tietoihin. Lokia käytetään
tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain Sprintit Oy:n henkilöstöllä.


14. LINKIT TOISIIN WWW-SIVUSTOIHIN
Sprintit Oy:n ylläpitämillä sivuilla on linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivuille.
Sprintit Oy ei vastaa näiden ulkopuolisten sivujen turvallisuudesta, sisällöstä eikä kyseisillä
sivuilla kerätyistä tiedoista.
Sprintit Oy:n ylläpitämillä sivuilla on sosiaalisen median toimintoja (esimerkiksi Facebook,
Linkedin). Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet joita kukin toiminto
käyttää.