Junior Developer

Sprintit Oy
Atomitie 5 B, Helsinki 00370, Finland
Open application? Apply below. 

Onko sinulla timantinkovaa osaamista? Arvostamme myös voittajan asennetta sekä kykyä omaksua nopeasti laaja-alaista tietoa. Odoo on nopeasti kehittynyt 12-vuotias eurooppalainen teknologia, joka on valovuoden edellä muita business-sovelluksia. (Please, scroll down for English text, thank you!)

 

Saatat olla asiantuntijatiimiimme uusi kehittäjää, jolla on halua kasvaa maailmanluokan ERP-osaajaksi upean joukkueemme kanssa. Tulet työskentelemään Odoo-ohjelmiston parissa, suoraan asiakasprojekteissa. Sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, puhut sujuvasti englantia. Eri teknologioiden käyttö sujuu sinulta joustavasti ja niiden oppiminen nopeasti.

 

Sinulla on soveltuva koulutustausta tietojenkäsittely- tai kauppatieteistä. Olemme myös havainneet, että itse hankitut odoo-taidot nopeuttavat toimenkuvan sisältöjen omaksumista. Toisaalta tiimimme tulee tukemaan sinua uuden teknologian omaksumisessa. Sinulla on hyvät työelämätaidot ja muutaman vuoden kokemus työskentelystä ohjelmisto-osaamisen ja -prosessien parista. Sinulla on ketterän kehittäjän asenne sekä kykyä ahkeraan, itsenäiseen ja tulokselliseen työskentelyyn.

 

Tech-stack

Odoo ORM|Python|XML|PostgreSQL|Linux |GIT

Meillä on ainutlaatuinen yrityskulttuuri, johon kuuluu vapaus työskennellä joustavasti sekä laitteiden että paikan suhteen. Tiimiorganisaatiossa voi työskennellä itsenäisesti ja kehittyä haluamaasi suuntaan. 

Vapaus tuo myös vastuuta. Tehtävä soveltuu hyvin oma-aloitteiselle, itseohjautuvalle ja energiselle devaajalle. Tarjoamme liikunta- ja lounasedun sekä kattavan työterveyshuollon. Tiedossa on myös yhteisiä liikunta-, peli- ja leffa- hetkiä.  

Lähetä hakemus ja CV hakulomakkeella nettisivuillamme www.sprintit.fi heti, tai aivan viimeistään 28.2.2018 mennessä. Tehtävä täytetään sopivan hakijan löytyessä.

 Lisätietoja paikasta antaa HR and Mark & Com Lead Catarina Myllärniemi catarina.myllarniemi@sprintit.fi 

Junior developer

Do you have diamond-like skills? We also appreciate the winner's attitude and the ability to quickly absorb the broad-based information. Odoo is a rapidly evolved 12 year-old European technology, which is of the light years ahead of other business applications.

You may be a new developer who wants to grow into a world-class ERP expert with our wonderful team and its experts. You will work with Odoo software, directly in customer projects. You have good social skills, fluent English and work smoothly with various new technologies.

You have an appropriate education background in computer science or business sciences. We've also found that self-acquired odoo skills accelerate the adoption of content, but on the other hand, our team will support you in adopting any new technology and you will get to the right development work quickly. You have good working life skills and a few years of experience working on software competence and processes as well as an interest in developing a digitized business. You have an agile developer's attitude and ability to work hard, self-sustaining and productive.

Odoo ORM|Python|XML|PostgreSQL|Linux|GIT

We have a unique corporate culture that includes the freedom to work flexibly with both equipment and location. Team organization can work independently and develop in the direction you want. On the other hand, freedom also brings responsibility. The job is well suited for a self-directed, self-directed and energetic devotee. We offer sports and lunch breaks as well as comprehensive occupational health care, common sports, games and movies.

Please send an application and a CV application form on our website www.sprintit.fi immediately, or by 28.2.2018 at the latest. The task will be completed when a suitable candidate is found.

For further information, please contact HR and Mark & ​​Com Lead Catarina Myllärniemi catarina.myllarniemi@sprintit.fi

Apply from the link below