Case: Elintarvikealan verkkokauppa

Tehokkuutta ostoon ja varastonhallintaan

Verkkokauppa integroitiin kattavaan ERP+ järjestelmään, joka mahdollistaa varastonhallinnan ja ostojen integroimisen ajantasaisiin perustietoihin. Perustietoja (mm. asiakkaat, toimittajat, hinnat, tuotteet, varastopaikat) ylläpidetään ERP+:ssa, josta tiedot voidaan synkroida tarvittaviin muihin järjestelmiin. Ostotilauksien luonti toimittajille tapahtuu tuotekohtaisten tilauspisteiden avulla. Varaston arvo ja saldot saadaan näkyviin sekä mahdollistetaan varaston ja ostojen analytiikka, jonka avulla liiketoimintaa voidaan ohjata. Ratkaisu skaalautuu sitä mukaan kuin liiketoiminta laajenee.