ERP-Sanastoa

3PL, 3rd Party Logistics eli ulkoistettu logistiikka

Third party logisticsilla tarkoitetaan tyypillisesti varastonhallintaan liittyvien prosessien ulkoistamista yhteistyökumppanille. Tämä voi koskea vain pientä osaa yrityksen logistiikka tai toisaalta kattaa kaikki tavaran fyysiseen liikkumiseen liittyvät prosessit. Tyypillisiä ulkoistettuja prosesseja ovat varastointi, pakkaaminen, keräily ja kuljetusten suunittelu sekä vientiin ja tuontiin liittyvät huolintaprosessit kuten tullaus ja vienti-ilmoitukset. 

BI - Business Intelligence

Raportointi ja analytiikkajärjestelmä. Käytännössä kaikissa liiketoimintajärjestelmissä on jonkinlainen oma raportointitapansa, jolla kirjattuja tapahtumia voidaan listata ja summata eri muodoissa. Erillisellä BI-modulilla voidaan yleensä muodostaa listausten lisäksi graafisia raportteja, sekä vertailla tapahtumia esim. edellisen vuoden vastaaviin tapahtumiin, tai budjettiin. Keskeistä on että käyttäjä pystyy itse luomaan omia näkymiä dataan, sen mukaan mitä hän haluaa tarkastella.

The more advanced systems are also able to effectively retrieve data from a variety of systems, and combine these to the same dashboards. The system may also include content management system features - reports can be published eg. web site, or distributed automatically via e-mail.

CMS - Content Management System

Julkaisujärjestelmä. Julkaisujärjestelmällä luodaan tyypillisimmin web-sivustoja, kuten yritysten kotisivuja, intranet- ja extranet-sivustoja, tai blogeja. Web-sivujen muokkauksen lisäksi tärkeitä toiminnallisuuksia ovat käyttäjä- ja oikeushallinta, sekä sivustojen versionhallinta.

With more developed CMS-systems also interactive pages, surveys, order forms, or even entire online stores can be managed.

CRM - Customer Relationship Management

Asiakkuuksien hallintajärjestelmä. Yksinkertaisimmillaan CRM-system is a pure client register, maintain customer contact and business information e.g. for billing purposes.

With more developed systems can truly control the whole customer relationship management and sales process. For example, scheduling client meetings, and recorded in the system with the customer issues discussed so that the common customer information is available in the entire organization. The systems can also keep track of the progress of the sales process, from a lead to contract (the so-called Sales funnel), and to predict the sales inside of a certain time span.

ERP - Enterprise Resource Planning

Toiminnanohjausjärjestelmä. Laaja käsite, joka pitää nykyään sisällään hyvin erilaisia ohjelmistoja ja toiminnallisuuksia. Käytetään yrityksen ydintoimintojen ohjaamiseen.

Perinteisesti ERP-ohjelmisto on koostunut ainakin myynti, osto-, varastonhallinta-, tuotanto-, ja taloushallintamoduleista. Modernissa ERP-järjestelmässä on näiden lisäksi usein henkilöstöhallinnon, dokumentinhallinnan, ja viestinnän ominaisuuksia. 

Today, many ERP system also has a lot of industry-specific features. Although monetary and material flows is basically controlled by each system, for example, the trading sector systems necessary characteristics significantly differ from, for example, a manufacturer industry systems.

Financial Management system

Financial Management System. Järjestelmän perustoiminnallisuus kattaa ulkoisen, eli lain vaatiman liikekirjanpidon. Tähän sisältyy vähintään rahallisten transaktioiden kirjaus, ja niiden raportointi taseen ja tuloslaskelman kautta. Lisäksi taloushallintojärjestelmällä hoidetaan yleensä arvonlisäverojen laskenta ja tilitys. 

The more advanced systems have features also for  budgeting, cash management, payment management and analytic accounting.

Procurement System

Purchase or procurement system. Järjestelmää käytetään yrityksen hankintatoimessa. Minimissään järjestelmässä pidetään kirjaa toimittajista ja hankittavista tuotteista, ja sillä tehdään ostotilaukset niin, että saapuva materiaali voidaan huomioida myynnissä ja tuotannonsuunnittelussa.

Advanced systems also optimize purchases and stock balances, for example, based on the order book and season. System can also include tools for allow bidding between the suppliers.

Production Management System

Tuotannonsuunnittelujärjestelmä. Järjestelmällä hallinnoidaan tuotteiden tuotantoa, johon yleensä liittyy ainakin tuotereseptien (BOM), raaka-aineiden sekä tuotantoresurssien (koneet, henkilöt) hallinta.

Kehittyneet järjestelmät pystyvät automaattisesti aikatauluttamaan tuotannon toivottujen toimitusaikojen ja kapasiteetin puitteissa. Keskeistä on myös tuotannonsuunnittelijan työkalujen helppokäyttöisyys. 

SaaS - Software as a Service

SaaS-termillä viitataan yleensä pilvipalveluna hankittavaan ja käytön mukaan maksettavaan tietojärjesteämän sovelluspalveluun. Sovellus voi olla mikä tahansa liiketoimintaan tai muuhun henkilökohtaiseen tarpeeseen hankittava sovellus. SaaS palveluihin tulee jatkuvasti lisää sovelluksia ja nykyään myös toiminnanohjausratkaisuja tarjotaan pilvipohjaisina ja esim. käyttäjäkohtaisesti hinnoiteltuina palveluina lisenssimaksujen maksamisen sijasta. Lyhyesti, maksat sovelluksesta käytön ja tarvittavien ominaisuuksien mukaan, et ylimääräisestä. 

WMS - Warehouse Management System

Varastonhallintajärjestelmä. Järjestelmässä pidetään yllä yrityksen omistamien raaka-aineiden ja lopputuotteiden saldot ja varastopaikkatiedot. Kehittyneissä järjestelmissä on ominaisuuksia jotka helpottavat varaston arvon ja varaston rutiineiden optimointia.

Varastonhallinta voidaan myös ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin varastonhallinta voidaan integroida omiin ydinprosessiehin rajapinnoilla.