Älykäs taloushallinto onnistuu Odoolla
Modernit järjestelmät älykkään taloushallinnon apuna

Älykäs taloushallinto onnistuu, kun käytössä on  jatkuvasti ja ketterästi kehitettävä järjestelmä. Sellaisella, jossa on valmiina käyttäjäystävälliset ja automatisoidut toiminnot, ja jota voidaan tarpeen vaatiessa helposti muokata yrityksen omien tarpeiden mukaiseksi.

Älykkäästi toimiva taloushallinnon järjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi rutiinit hoituvat huomaamatta, automaattisesti. Esimerkiksi kirjanpito syntyy automaattisesti suoraan liiketapahtumista. Kun tehtävät automatisoidaan, vapautuu aikaa lisäarvoa tuottavaan työhön, ja voit keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen.

Perinteisesti taloushallinnon ohjelmat ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat olleet niin nk. suljettuja järjestelmiä. Näiden kehittäminen on hidasta ja kallista. Odoo puolestaan perustuu avoimeen lähdekoodiin, jonka ansiosta ohjelmiston muokkaaminen omia tarpeita vastaavaksi on mahdollista erikokoisille yrityksille.  

Odoon missio on tarjota kaiken kokoisille yrityksille mahdollisuus yhtä tehokkaisiin työvälineisiin, mitä isot yritykset ovat käyttäneet jo vuosikymmenten ajan. Odoo tarjoaa helppokäyttöisen ja asiakaskeskeisen käyttöliittymän, jossa navigointi ja tiedonhaku on näppärää sekä käyttäjä- ja käyttäjäryhmäkohtaisten oikeuksien hallinnointi on helppoa ja monipuolista. 

Organisaation sisäinen viestintä perustuu usein taloustietoon. Tiedon esittäminen helposti tulkittavalla ja hyvin muistettavalla tavalla työntekijöille ja johdolle on ensiarvoisen tärkeää.  Odoossa taloustiedon visualisointi helposti ymmärrettävään ja hahmotettavaan muotoon on helppoa. Viestimällä yrityksesi taloudesta helposti ymmärrettävällä tavalla parannat yrityksen mahdollisuuksia menestyä.  Parhaimmillaan älykäs taloushallinto auttaa yritystä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Yhden järjestelmän taktiikalla tehokkaampaa taloushallintoa


Odoolla hallinnoit kaikkia yrityksen prosesseja, myös taloushallinnon tehtäviä, yhdessä paikassa.  

Kun kaikkia prosesseja hallinnoidaan yhdessä järjestelmässä työskentely on nopeampaa ja tehokkaampaa. Tieto on aina ajan tasalla ja kaikilla on (käyttöoikeuksien puitteissa) pääsy tietoon. Näin talousihmiset voivat keskittyä lisäarvoa tuottavaan työhön, kun he eivät toimi portinvartijoina tiedolle, jota muut tarvitsevat tuottaakseen itse lisäarvoa yrityksille. Asiakastiedot, tarjoukset, sopimukset, budjetit ja ennusteet, muistiinpanot ja maininnat erityistapauksista tallentuvat yhteen paikkaan - Odooseen. Tällöin tiedon hakuun ja reaaliaikaisuuden varmistamiseen ei kulu turhaan aikaa.  

Odoo tehostaa sisäistä viestimistä, sillä kaikki kommunikaatio kirjataan ja tallennetaan jokaiseen liiketapahtumaan, eli olioon. Jos tarvitset osto- tai myyntilaskuun, muistiotositteeseen, tarjoukseen tai asiakkaan tietoihin tarkennuksia kollegalta, asiakkaalta tai toimittajalta, pyydät ne Odoossa. Voit unohtaa sähköpostiviestittelyn tai keskustelun erillisissä pikaviestinpalveluissa. Pyyntösi ja vastaukset jäävät talteen kunkin olion kohdalle Odoossa. Lisäksi kaikkiin tapahtumiin voidaan ajastaa tehtäviä ja muistutuksia, jolloin ne eivät jää epähuomiossa roikkumaan liian pitkiksi ajoiksi.

Näet läpi koko organisaation - kaikkiin toimintoihin


Odoossa kaikki tieto on läpinäkyvästi kaikkien asianosaisten saatavilla. Kun tarvitset tietoa asiakkaasta, asiakkaan- tai tuotteen kannattavuudesta tai varastosaldoista, voit tarkistaa asian yhdestä ja samasta järjestelmästä.

Odoossa kaikki yrityksen prosessit voidaan hoitaa yhdessä järjestelmässä ja tiedot päivittyvät ristiin. Ohjelmiston modulaarisen arkkitehtuurin ansiosta uusia toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. Uusien toiminnallisuuksien lisääminen ei riko vanhaa ja kaikki pysyy yhtenä ehjänä kokonaisuutena.

Monesti yritykset ottavat ensin käyttöön asiakkuuksien hallinnan (CRM), myyntitoiminnot ja taloushallinnon ominaisuudet. Yrityksen luonteesta riippuen alussa voi olla mukana myös tuotannonohjaus ja varastonhallinta tai verkkokauppa. Ajan myötä vain mielikuvitus on rajana sille, mitä prosesseja Odooseen voidaan liittää. Tällä hetkellä Odoon vakiotuotteessa on valittavissa kattava valikoima toimintoja eri aloilla toimiville yrityksille projektinhallinnasta verkkokauppaan ja markkinointiin.

Me SprintIT:llä uskomme vahvasti, että yritys hyötyy valtavasti siitä, että kaikki prosessit hoidetaan yhdessä järjestelmässä hajauttamisen sijaan.


Jos yhden järjestelmän taktiikka kiinnostaa, suosittelen tutustumaan myös aiemmin julkaisemiimme blogeihin:

Kuinka monta IT-järjestelmää yritys tarvitsee?

Yhden ohjelmiston taktiikalla nopeampaa reagointikykyä päätöksentekoon.


Odoo mahdollistaa yrityksen sykkeen mittaamisen ja proaktiivisen toiminnan


Odoon raportointikyvykkyyden ansiosta ennakointi on mahdollista ja proaktiivinen toiminta vaihtuvissa tilanteissa on nopeaa. Raportteja on helppo muokata omia tarpeita ja tavoitteita palvelevaksi. Kun tarvitset yksityiskohtaista tietoa taustojen selvittämiseksi, voit porautua raporteilta aina yksittäiselle tositteelle asti. Odoon raportointikyvystä voit lukea lisää blogista:
Tukeeko taloushallinnon raportointi sinua päätöksenteossa?

Odoo mahdollistaa myös päivittäisen reaaliaikaisen ja visuaalisen “yrityssykkeen" seuraamisen. Päivittäinen sykkeen seuraaminen saattaa tulla tarpeeseen yllättävissä häiriötilanteissa. Roy Nurmen blogista voit lukea miten SprintIT hyödynsi Odoosta saatavaa "syketietoa", kun korona mullisti koko yritysmaailman keväällä 2020.

Yrityksen omat asiantuntijat ova parhaita ratkaisemaan omien prosessien ongelmia ja tehostamaan niitä, kun heillä on pääsy olennaiseen ja reaaliaikaiseen tietoon sekä selkeä visuaalinen näkymä toiminnan muutoksiin.


Kiinnostus kasvaa - Odoo on maailman nopeimmin kasvava ERP


Yritykset ovat nyt erittäin kiinnostuneita avoimeen lähdekoodiin perustuvista pilvipohjaisista palveluista. Siksi myös kiinnostus Odooseen on kasvanut. Googlessa tehdään hakuja Odoo-sanalla enemmän kuin useiden muiden jo vakiintuneiden toiminnanohjausjärjestelmien nimillä.

Odoo ja muut avoimen lähdekoodin ohjelmistot kiinnostavat, koska avoimuudella varmistetaan muun muassa nopea ja ketterä kehitys yrityksen omien tarpeiden mukaan. Avoin ohjelmisto ei ole yhden yrityksen tuotekehityskoneiston varassa. Yli 20 000 koodaajaa yli 120 maassa kehittävät joka päivä Odoon ominaisuuksia. Myös SprintIT:n kaltaisia virallisia käyttöönottokumppaneita eli Odoo-partnereita on jo yli 1000. Ja määrä kasvaa koko ajan.

Jos valitset Odoon yrityksen taloushallinnon ja toiminnanohjauksen ohjelmistoksi, ei sinun tarvitse pelätä jääväsi yksin. Odoota käyttävien yritysten määrä kasvaa valtavaa vauhtia. Jo yli 7 miljoonaa ihmistä 200 000 yrityksessä* työskentelee tehokkaasti Odoon ansiosta. (* vuonna 2022)

Lokalisoitu taloushallinto

SprintIT on lokalisoinut Odoon sähköisen taloushallinnon suomalaisten yritysten tarpeita vastaavaksi. Kehitystyötä tehdään yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. SprintIT:n tarjoamaan sähköiseen taloushallintoon sisältyvät mm. seuraavat perusominaisuudet:

- suomalainen tilikartta
- tuloslaskelma ja tase
- laskupohja sekä viitenumerot
- viranomaisraportteja
- pankki- ja verkkolaskuliittymät
- ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä

Asiantuntija:
talouspäällikkö ja tuoteomistaja Konsta Aavaranta

Konsta vastaa Odoon taloushallinnon ominaisuuksien kehityksestä, myynnistä, käyttöönotoista ja asiakastuesta. Konstan ja tiimin näpeistä on syntynyt Suomeen lokalisoitu Odoo-taloushallinnon paketti.

Konstalla on monipuolinen kokemus niin taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtävistä kuin myös eri ERP-järjestelmistä. Hän vastaa SprintIT:n oman taloushallinnon kehittämisestä sekä osallistuu valtaosaan asiakasprojekteistamme. Hän kokee työssään tärkeimmäksi asiaksi löytää asiakkaiden haasteisiin käytännöllisiä ratkaisuja, jotka vapauttavat heidän aikaansa merkitykselliseen ja lisäarvoa tuottavaan työhön.

Monipuolisen työkokemuksen ansiosta Konsta ymmärtää ja osaa keskustella asiakkaiden kanssa taloushallinnosta ja liiketoiminnasta heidän kielellään.

Lue myös nämä