Tehokkuutta valmistavan teollisuuden prosesseihin Odoo ERPin avulla

Haluatko parantaa kustannustehokkuuttasi? 

Ota yhteyttä

Valmistavan teollisuuden prosessit kustannustehokkaiksi Odoo toiminnanohjauksen avulla

Valmistavassa teollisuudessa ERP-järjestelmän on taivuttava moneen. Raaka-aineiden hankinnantuotannonohjauksen,  varaston hallinnan, markkinoinnin ja myynnin sekä asiakastoimitusten on sujuttava jouhevasti. Talousjohtajan on saatava helposti raportit kaikesta toiminnasta.

Tuotteen kustannukset hallinnassa

Olipa tuotantosi vakiotuotteiden valmistamista tai jokaiselle asiakkaalle erikseen räätälöitäviä uniikkeja tuotteita, on tuotannon kustannusten optimointi äärimmäisen tärkeää.  Kyky laskea tuotteen kustannukset tuotannon eri vaiheissa on kriittistä: Miten tuotteen arvo nousee valmistusprosessin eri vaiheissa? Mikä on varaston arvo? Mitkä asiakkaat ja markkina-alueet ovat kannattavimpia?

Pelkkä tuotannonohjaus ei usein riitä ERP-järjestelmää valittaessa. Asiakaspalvelu, kokoonpano ja tuotteen asentaminen saatetaan myydä palveluna, mihin  ERPin on myös mukauduttava. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän on tuotettava näppärästi vaativia raportteja johdolle. 
odoo tomii myös mobiilisti

Käyttäjäystävällinen ERP kaikkiin teollisen tuotannon vaiheisiin

Teollisessa valmistuksessa toiminnanohjausjärjestelmää käyttää niin kokoonpanolinjaston työntekijät, kuljetusjärjesteliijät kuin talousjohtajakin. Uutta järjestelmää hankittaessa on hyvä varmistaa, että käyttöönotto on sujuvaa ja käyttö jokapäiväisen  työn tohinassa on helppoa ja intuitiivista. 

Odoo on kuuluisa helposta käyttöliittymästään ja se kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Odoo sopii hyvin myös liikkuvassa työssä ja erilaisilla työmailla, sillä se toimii myös mobiililaitteissa.  

Liitä myös jälleenmyyjäverkostosi samaan ERP-järjestelmään

Jälleenmyyntiverkosto samaan ERP-järjestelmään

Teollisella valmistajalla on usein myös tarve luoda yhteentoimiva maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkosto. Odoon avulla se on helppoa. Järjestelmän käyttöönotto on helppoa ja kommunikointi päämiehen ja jälleenmyyjän välillä on sujuvaa muun muassa Odoon chat-toiminnallisuuden avulla. Roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla jälleenmyyjille voidaan luoda halutut näkymät ERP-järjestelmän tietoihin.

Odoo ERP on integroitavissa sinulle kriittisiin järjestelmiin

Integraatiot kumppaneihin ja konfiguraattoreihin

Odoo taipuu melkein mihin tahansa, mutta joissakin tapauksissa on järkevää pitää kiinni jo käytössä olevista hyviksi havaituista toimivista systeemeistä. Usein esimerkiksi tuotekonfiguraattori on sellainen, josta ei haluta luopua, jolloin se on järkevää integroida Odooseen. Integraatio toiseen järjestelmään onnistuu Odoossa aina avoimen lähdekoodin vuoksi.  
 

"Ilman Odoota ja SprintIT:tä meillä olisi kaaos" 


Kun helsinkiläisen Goodio-suklaatehtaan liiketoiminta kasvoi nopeasti, osoittautui  vanha ERP täysin toimimattomaksi. Goodio halusi liittää liiketoiminnanohjausjärjestelmäänsä muun muassa tuotantopuolen sekä tulevaisuudessa verkkokaupan. Ohjelmistoksi valikoitui monipuolinen ja räätälöityvä Odoo ja sen toimittajaksi Suomen ensimmäinen Gold-tason Odoo-partneri,  SprintIT. 

"Odoo on täysin räätälöitävissä ja sinne pystyy koodaamaan ihan kaiken, mitä voimme liiketoiminnassamme tarvita. Se on todella kattava. Se oli suurin syy, miksi me valitsimme Odoon", Kallio perustelee.


Lue asiakastarina

SprintIT on toimittanut toiminnanohjausjärjestelmän useille suomalaisille teolliselle valmistajalle 


Haluatko käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla varmistat tuotantosi kustannustehokkuuden?