Taloushallinto automaattiseksi SprintIT:n avulla!

Kehitetään yhdessä taloushallinnon prosessejanne.

Sähköinen taloushallinto taipuu yrityksesi prosesseihin eikä toisin päin 

Liiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen on entisestään nostanut yritysten tarvetta digitaaliseen taloushallintoon sekä taloushallinnon prosessien ja raporttien automatisointiin. Taloushallinnon automatisoinnilla ja digitalisoinnilla luodaan perustoimintoihin tehokkuutta, vähennetään resurssien tarvetta ja virheitä sekä parannetaan toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä. Automatisoinnin suurimpia hyötyjä on reaaliaikainen raportointi, jolloin yritys pystyy reagoimaan nopeammin ja johtamaan tekemistä oikea-aikaisella tiedolla.

Pilvipalveluiden myötä koko taloushallinto voidaan organisoida uusiksi yrityksen tarpeiden mukaan. Yritys voi suunnitella ja päättää, mitkä taloushallinnon tehtävät se haluaa tehdä itse ja mitkä ulkoistaa saaden kustannustehokkuutta ja joustavuutta. 

Kokonaisuudessaan pilvipohjainen ja automatisoitu sähköinen taloushallinto mahdollistavat suuren tuottavuusloikan. Tehokas taloushallinto saavutetaan koko yrityksen käytössä olevalla ERP-järjestelmällä, jossa prosessit perustuvat yhteiseen tilikarttaan, perustietoihin ja rekistereihin sekä tuottavat dataa yrityksen raportointia ja analysointia varten.


SprintIT auttaa yrityksesi taloushallinnon automatisoinnissa.

Taloushallinto automaattiseksi

Odoon kattavat  sähköisen taloushallinnon ominaisuudet tukevat yrityksesi liiketoimintaprosesseja kasvun sekä kansainvälistymisen keskellä. 

Sähköisestä taloushallinnosta löytyy yli 300 taloushallinnon applikaatiota, joilla ratkaistaan yleisiä sekä hyvin spesifejä liiketoiminnan haasteita. Odoon sähköinen taloushallinto on kiinteä osa toiminnanohjausjärjestelmää. Taloustiedot päivittyvät liiketoimintaprosessin eri vaiheisiin alkaen myynnistä ja asiakkuuden hallinnasta aina varaston- ja valmistuksen hallintaan. 

Lue  taloushallinnon automatisoinnista

Laskutuksen automatisointi kannattaa aina!  Käyttöönotto onnistuu tunnissa! 

Lue sähköisestä laskutuksesta   


Tutustu Odoon  ominaisuuksiin! 

                Sähköinen taloushallinto, joka on suomalaisten tarpeisiin räätälöity


SprintIT on lokalisoinut ja lokalisoi Odoon sähköistä taloushallintoa suomalaisten yritysten tarpeita vastaavaksi. Kehitystyö on tehty yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. SprintIT:n tarjoamaan sähköiseen taloushallintoon sisältyvät mm. seuraavat perusominaisuudet:


suomalainen tilikartta

 

tuloslaskelma ja tase

 

laskupohja sekä viitenumerot

 

viranomaisraportteja 

 

pankki- ja verkkolaskuliittymät


ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä