OAC Finland Oy päivitti toiminnanohjauksensa SprintIT:n avulla

Odoosta löytyi kaikki tarvittava valmiina

Kuitukomposiitteja valmistavalla sekä urheiluvälineiden maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavalla OAC Finland Oy:lla oli aiemmin käytössä vanhahko ja heidän tarpeisiinsa puutteellinen toiminnanohjausjärjestelmä. OAC päätti vaihtaa Odooseen, muun muassa siksi, että Odoolla on mahdollista hallinnoida urheiluvälinekaupan laajaa mallistoa ja johtaa markkinointitoimenpiteitä.

 

OAC:n kaikki tarpeet saatiin tyydytettyä vakio-ominaisuuksilla, eikä varsinaisia räätälöintejä tarvittu. Vakiotuotetta täydennettiin muutamilla kolmansien osapuolten lisämoduuleilla sekä SprintIT:n kehittämällä suomalaisen kirjanpitolainsäädännön täyttävällä taloushallintopaketilla. Nyt  kirjanpidon masterdata on käytettävissä suoraan Odoossa ja se mahdollistaa talouden seuraamisen ja suunnittelun aivan uudella tasolla. Lisäksi globaalisti toimivalle yritykselle on kätevää, että EU-maahantuonti- ja -vientiraportoinnit saa ulos Odoosta suoraan Tullin vaatimassa muodossa.

 

OAC:n Odoo projekti aloitettiin masterdatan analysoinnilla ja sisäänajolla. Usein ERP-projekteissa kompastuskiveksi osoittautuva datan tuonti sujui OAC:n hankkeessa kivutta, sillä SprintIT:n projektipäällikkö, Amir Hassan,  otti vahvan ja aktiivisen roolin ja OAC:n Odoon käyttöönotosta vastannut tuotantopäällikkö, Rasmus Alén, toimi erittäin osaavana pääkäyttäjänä heti alusta alkaen.

 

Nyt OAC hoitaa Odoon kautta hankinnat, tuotannonohjauksen, varastonhallinnan, myynnin  ja markkinoinnin sekä taloushallinnon. Odoota voi kehittää vaiheittain omien tarpeiden mukaan ja OAC:llä onkin tarkoitus jatkossa muun muassa siirtää verkkokauppa Odooseen sekä ottaa käytöön Unifaun-moduuli kansainvälisten kuljetusten helppoon hallinnointiin. OAC Finland Oy

Ammattimainen datan käsittely on avain onnistuneeseen ERP-projektiin 

Datan analysointi ja siivoaminen on ehkä tärkein yksittäinen asia, jolla varmistat ERP-projektisi aikataulussa ja budjetissa pysymisen. Mitä suurempia datamassoja yrityksesi käsittelee, sitä enemmän säästät aikaa ja rahaa automatisoimalla datamassojen käsittelyn. Datan käsittely ohjelmallisesti on nopeaa ja virheetöntä. 

Jotta uusi toiminnanohjausjärjestelmä palvelee yrityksen toimintaa  on sinne tuotavan datan oltava oikeaa, eli sen tulee sisältää tarvittavat ja ajantasaiset tiedot ja  datan on oltava oikeassa muodossa.

Yksi OAC Finland Oy:n onnistuneen ERP-projektin salaisuuksista oli se, että data tuotiin vanhasta järjestelmästä uuteen  ammattimaisesti.

Lue lisää, miten dataa kannattaa käsitellä ERP-projektissa.

Odoo text and image block

Olisiko teilläkin aika siirtyä nykyaikaiseen toiminnanohjaukseen?

SprintIT auttaa tehostamaan yrityksen toimintaa modernin ERPin avulla

Sprintit Oy
kesäkuuta 2020 — 795 katselukertaa Asiakaskokemuksia Tukkukauppa Valmistava teollisuus