SprintIT kokemuksia

Jo yli 100 yritystä on tehostanut toimintaansa  SprintIT:n
 ja avoimeen lähdekoodiin perustuvan ERP-järjestelmän avulla.

Valitse alta toimiala, jonka referensseihin haluat tutustua.

Intervent Oy Tukkukauppa
Kun ilmastointiratkaisuihin erikoistunut Intervent halusi tehostaa myynnin prosesseja, he valitsivat SprintIT:n toimittaman Odoo-myyntisovelluksen. Sovelluksella hallinnoidaan tarjouksia ja myyntiputkea Sovellus se sisältää myös tarjouslaskurin.
Karto Oy Tukkukauppa Vähittäiskauppa
Karto halusi yhtenäistää ja tehostaa liiketoimintansa ohjaamista tiedolla. He valitsivat Odoo toiminnanohjausjärjestelmän ja SprintIT:n toimittajakumppaniksi.

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän piiriin siirretään ketterästi, toiminne kerrallaan, kaikki Karton asiakkuuksien hallinta- ja tuotetiedot, kaikki myyntiin, hankintoihin ja varastoihin liittyvät toiminnot sekä taloushallinnon ja henkilöstön johtamiseen liittyvät osiot. Vain 6 viikkoa aloituksesta avattiin jälleenmyyjille suunnattu verkkokauppa.
Kataikko Oy Tukkukauppa
Tukkukauppa Kataikko sai selkeitä etuja Odoon kyvystä yhdistää ostot ja varastot myynteihin. Odoon ansiosta toimitusprosessi on nyt johdonmukainen ja läpinäkyvä.
Lue lisää
Ket-Met Oy Valmistava teollisuus
Kun omasta takaa löytyy IT-osaamista ja aikaa, onnistuu Odoon käyttö ilman ulkopuolistakin apua. Ket-Met on yksi SprintIT:n omatoimisista Odoo-asiakkaista. SprintIT toimitti Ket-Met Oy:lle Odoo11 ympäristön, jonka jatkojalostuksesta toimitusjohtaja Tuomas Kalanen on huolehtinut pääosin itse Odoo Studion avulla.
Logmore Oy Tukkukauppa Valmistava teollisuus
Logmore valmistautui uuden tuotteen lanseeraukseen syksyllä 2018 ja etsi ERP-järjestelmää, jonka voisi ottaa käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä oli tarve varmistaa tuotteen tilaus-toimitus -ketjun ja sähköisen laskutuksen sujuvuus. Lisäksi heillä oli tarve ottaa käyttöön asiakkuuksien hallintajärjestelmä (CRM) ja avata verkkokauppa. Seuraavassa vaiheessa otettiin käyttöön sähköinen taloushallinto. Jatkamme yhdessä heidän liiketoimintansa tehostamista Odoon avulla.
Makia Clothing Oy Vähittäiskauppa
Yhteistyö Makian ja SprintIT:n välillä on kestänyt jo lähes kymmenen vuotta.
"SprintIT:n helpparista saa mukavan nopeasti yleensä vastaukset kysymyksiin."
- Mika Martikainen, COO
Marektoy Ltd Oy Tukkukauppa Vähittäiskauppa
Marektoy, kansainvälinen lelujen ja pelien tukkukauppias, hoitaa yrityksen kirjanpidon, ostot, myynnin ja varastonhallinnan avoimeen lähdekoodin perustuvalla toiminnanohjausjärjestelmällä. SprintIT:n tiimi on palvellut Marketoyta jo vuodesta 2009 asti.
Mercantile AS Tukkukauppa
Virolainen auton varaosien tukkukauppias Mercantile on käyttänyt toimittamaamme ERP-järjestelmää ostojen, myynnin, varaston ja taloushallinnon ohjaamiseen. Mercantile on ollut asiakkamme vuodesta 2012 alkaen.
Mestarifarmi Oy Valmistava teollisuus
Mestarifarmi valmistaa maatiloilla käytettäviä tuotteita ja tarvikkeita sekä rakentaa ja huoltaa pihattonavettoja. He valmistelivat Pupesoftin käyttööönottoa toisen toimittajan kanssa, mutta käyttöönottoprojekti saatettiin loppuun SprintIT:n tiimin kanssa.
Pupesoftilla hallinnoidaan tuotteiden ostoa, myyntiä, varastonhallintaa sekä hoidetaan taloushallintoa. Olemme palvelleet Mestarifarmia vuodesta 2010.
Mills Enterprises Ltd Oy Tukkukauppa
Jalkojenhoitotuotteiden tukkukauppias Mills Enterprises etsi vuonna 2015 yhtä järjestelmää, jolla voi hallinnoida koko liiketoimintaa: ostoja, myyntiä, kivijalkamyymälän kassapäätettä sekä hoitolaitteiden huoltotoimintoja. Mills päätyi SprintIT:n tiimin toimittamaan avoimen rajapinnan toiminnanohjausjärjestelmään.
Minorito Oy Vähittäiskauppa Valmistava teollisuus
B2B-myyntiin keskittyvä ravintolisien valmistaja Minorito halusi eroon varastonhallintaan, ostoihin ja myyntiin liittyvästä paperityöstä. Digitalisaatiokumppaniksi valikoitui SprintIT ja toiminnanohjausjärjestelmäksi Odoo, jota voi rakentaa ja täydentää itselleen sopivassa tahdissa. Viimeisimpänä kehitystyönä Minorito avasi aarjahealth.com-verkkokaupan kuluttaja-asiakkailleen.

Minoritolaiset kiittävät erityisesti SprintIT:n läpinäkyvää toimintatapaa. Projektin etenemistä ja laskutuksen kehittymistä on helppo seurata omassa asiakasportaalissa.
NBI Nordic Beauty Import Oy Tukkukauppa
Kauneus- ja terveysalan tukku- ja vähittäiskauppias NBI Nordic Beauty Importin asiakkaista suuri osa on isoja kauppaketjuja. Heille on tärkeää, että EDI-rajapinnat ketjuliikkeiden tilauksia ja toimitusvahvistuksia varten ovat kunnossa ja että vähittäisliikkeiden kassapäätteet on integroitu ERP-järjestelmään. NBI on ollut asiakkaamme vuodesta 2016 lähtien.
Neuroliitto ry Järjestöt
SprintIT teki Neuroliitolle kokonaisvaltaisen IT-tilanne- ja tarvekartoituksen. Siihen sisältyi nykytilan kartoitus yhteistyössä Neuroliiton kanssa, IT-infran ja -järjestelmien kehittämisehdotukset sekä aikatauluehdotus.
Oceanvolt Valmistava teollisuus
Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän voi ottaa käyttöön myös omatoimisesti. Näin teki Oceanvolt. SprintIT auttoi perusodoon pystytyksessä ja asensi tarvittavat moduulit. Sen jälkeen Oceanvolt hoiti datan syöttämisen, testauksen ja käyttöönoton itsenäisesti.
Ota-Tuote Oy Tukkukauppa
Työkalujen maahantuoja ja tukkukauppias Ota-tuote on ollut asiakkaamme jo vuodesta 2008 asti. Ota-tuote käyttää toimittamaamme Pupesoft-toiminnanohjausjärjestelmää tukkukaupoillle tyypillisesti ostojen, myynnin sekä varaston- ja taloushallinnon hoitamiseen.
Oy Grönblom Ab Tukkukauppa
Oy Grönblom Ab käytti toimittamaamme Pupesoft-toiminnanohjausjärjestelmää useita vuosia. Yritys kehittää liiketoimintaansa pitkällä tähtäimellä ja halusi turvata käyttämänsä toiminnanohjausjärjestelmän kehityksen ja jatkuvuuden myös pitkälle tulevaisuuteen. Koska Grönblom halusi jatkaa yhteistyötä SprintIT:n kanssa, päätös siirtyä Pupesoftista globaalisti kehitettävään Odoo-järjestelmään oli helppo.
Oy Meluton Ab Valmistava teollisuus
Äänieristeitä valmistava Oy Meluton Ab on ollut tiimimme asiakas jo vuodesta 2007 alkaen. Meluton valitsi avoimeen lähdekoodin perustuvan toiminnanohjausjärjestelmän, koska se oli kustannustehokkaasti räätälöitävissä valmistavan teollisuuden vaatimuksia vastaavaksi.
Puuilo Oy Vähittäiskauppa
Puuilo uudisti ICT strategiaansa ja asetti tavoitteeksi parantaa keskeisen liiketoimintatiedon ajantasaisuutta ja helpottaa oikean tiedon ylläpitoa kaikissa myyntikanavissa. Osana strategian toteutusta Puuilo valitsi Odoo ERPin. Projekti toteutettiin ketterästi ja vaiheittain yhden massiivisen käyttöönoton sijaan. Ensimmäinen vaihe valmistui kahdeksan viikkoa ensimmäisen työpajan jälkeen.
Lue lisää
Refair Oy Tukkukauppa
Refair on hoitanut kylmälaitetukkukaupansa toiminnanohjausta avoimen lähdekoodin Pupesoft-järjestelmällä jo vuodesta 2012. Pupesoftilla hoituu myynti, osto, varastonhallinta ja kirjanpito.
Retadan Oy Tukkukauppa
Retadan on arvokellojen ja korujen maahantuoja ja tukkukauppias. Perustukkutoimintaa - ostoja ja myyntiä - ohjataan yhdellä järjestelmällä. Retadan on ulkoistanut varastonhallinnan, mutta toimiva rajapinta mahdollistaa varastotoimintojen ohjaamisen omasta tutusta järjestelmästä.